Monday 23 January 2017

Seva Mhari Mano Ganapat | सेवा म्हारी मानो गणपत, पूजा म्हारी मानो

सेवा म्हारी मानो गणपत, पूजा म्हारी मानो ।    
खोलो म्हारे हिवडे रा ताला जी ॥ टेर ॥

जल भी चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूता ।   
कोई जलवा ने मछल्या बिगाड्या जी ॥ 1 ॥

चन्दन चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूता ।   
चन्दन ने सर्प बिगाड्या जी ॥ 2 ॥

फूल चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूता ।     
फूलड़ा ने भँवरा बिगाड्या जी ॥ 3 ॥

दूधड़ला चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूता ।   
दूधड़ला ने बाछड़ा बिगाड्या जी ॥ 4 ॥

काया भी चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूता ।  
काया न करमा बिगाड्या जी ॥ 5 ॥

पाँच चरण जति गोरक्ष बोल्या ।        
साँई तेरा नाम अछूता जी ॥ 6 ॥

Song:

Seva Mhari Mano Ganapat | सेवा म्हारी मानो गणपत, पूजा म्हारी मानोNo comments:

Post a Comment