Tuesday, 9 June 2020

Thane Satguru Maare Hela Lyrics | थाने सतगुरु मारे हैला रे नर राम सुमिर नर गैला

थाने सतगुरु मारे हैला रे , नर राम सुमिर नर गैला । 

सतगुरु आकार बाग लगाया, बीज बो दिया चेला । 
कच्चे पक्के का ध्यान ना राखे, फूल खिलया अलबेला ॥

कोडी कोडी माया जोड़ी , जोड़ भराया नर थैला । 
निकलाया सांस बिखर गयी देह , संग चलया ना ठेला ॥

एक डाल दो पक्षी बेठया, कोण गुरु कुन चेला ।
गुरु की करणी गुरुजी जागा , चेले की करणी चेला ॥

मन मिले का मैला करिये, चित मिले का चैला । 
कहे मच्छन्दर सुन जती गोरख, सबसे भला अकेला रे ॥


Bhajan: Thane Satguru Maare Hela Lyrics | थाने सतगुरु मारे हैला रे

1 comment: